Prowadzenie procedur administracyjnych w zakresie:

– Decyzji o Warunkach Zabudowy,

– Decyzji Pozwolenia na Budowę

– Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

– warunków przyłączeniowych na media, opinii ZUD, pozwoleń wodno- prawnych itd.

– Decyzji pozwolenia na użytkowanie,

Doradztwo techniczno-budowlane w zakresie:

– wycen inwestorskich i ofertowych,

– opracowania opinii oraz ekspertyz technicznych 

– przeglądów okresowych budynków zgodnie z ustawa Prawo budowlane

– prowadzenia postępowań dotyczących samowoli budowlanych