Oferta
proces DTP

Proces DTP, choć wieloetapowy, nie jest żadną „czarną magią”. Mimo, że dla laika może się czasem wydawać nazbyt skomplikowany, to dla naszego zespołu stanowi źródło inspiracji i wytężonej pracy na każdym jego etapie.

Podobnie, jak w przypadku lokalizacji tłumaczeń, nasze realizacje z zakresu szeroko pojętego Desktop Publishing, stoją na najwyższym poziomie – właśnie takim, jakiego oczekujesz od współpracy z Lingua Lab. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dokładnie przebiega ów proces, rzuć okiem na poniższe zestawienie:

  1. Klient przekazuje Lingua Lab materiały do tłumaczenia i DTP, instrukcje określające szczególne życzenia bądź uwagi. Kierownik projektu przeprowadza dokładną analizę przesłanych plików i uzgadnia z klientem szczegóły realizacji zlecenia. W razie potrzeby, dla zachowania wysokich standardów jakości, klient proszony jest o dodatkowe dokumenty pomocnicze.
  2. Kierownik projektu ustala harmonogram prac oraz skład zespołu roboczego – tłumaczy, korektorów, redaktorów, specjalistów ds. DTP oraz odpowiednie narzędzia, które będą wykorzystane w pracy. W razie potrzeby współpracuje z działem IT w celu odpowiedniego przygotowania plików do tłumaczenia.
  3. Lingwiści dobierani są zgodnie z tematyką i kombinacją językową tekstu. Pliki przygotowane do pracy przekazywane są tłumaczowi (lub zespołowi tłumaczy) wraz z uwagami klienta oraz materiałami referencyjnymi. Jeśli tłumaczenie jest przeznaczone do publikacji i klient zamówił pełny proces tłumaczeniowy, gotowe tłumaczenie kierowane jest do korektora, który sprawdza je pod kątem merytorycznym oraz redaktora, który koncentruje się na poprawności językowej. Prace na poszczególnych etapach mogą się zazębiać. Gotowe tłumaczenie jest odsyłane do kierownika projektu.
  4. Jeśli projekt obejmuje lokalizację, kierownik projektu przekazuje tłumaczenie wraz z materiałami źródłowymi i uwagami klienta do specjalistów ds. lokalizacji.
  5. Następnie, projekt skierowany zostaje do działu DTP. Specjaliści wykonują skład i łamanie tekstu odwzorowując materiał źródłowy. Należy uwzględnić specyfikę języka, dlatego czasem trzeba, np. zmniejszyć rozmiar czcionki czy wielkość grafiki. Po ustaleniu odpowiedniego formatowania, prezentacji czy formatu pliku, jest ono przekazywane do działu kontroli jakości. W razie wątpliwości następują konsultacje z tłumaczem lub korektorem. Jeśli projekt obejmuje tworzenie nowego układu graficznego, jest on na bieżąco konsultowany z klientem.
  6. Projekt językowy wraca do kierownika. Sprawdza on jeszcze raz czy wszystkie życzenia klienta zostały spełnione i czy wymagany format plików jest zachowany. Następnie tłumaczenie gotowe do publikacji i druku jest przekazywane klientowi we wcześniej uzgodniony sposób – przesyłane pocztą elektroniczną, umieszczane na ftp lub inną drogą np. poprzez aplikacje klienta działające online.
  7. Klient potwierdza otrzymanie prawidłowo wykonanego tłumaczenia i składu DTP. W terminie około 7 dni wystawiana jest faktura.

Sprawdź jak działamy w praktyce i zamów bezpłatną wycenę Twojego projektu.

Bezpłatna wycena

Jeśli nie lubisz wypełniać formularzy, wyślij wiadomość na info@lingualab.pl lub zadzwoń – Warszawa: (+48) 22 379 79 41 lub Kraków: (+48) 12 350 59 20.
Twój czas jest dla nas cenny! Odpowiadamy błyskawicznie.

Dane osobowe
Usługa:
–––