Oferta
Lingua Lab > Lokalizacja > proces lokalizacji
proces lokalizacji

Procedury, według których postępujemy w Lingua Lab świadcząc usługi lokalizacyjne, są bardzo dokładne. Ze względu na specyfikę i różnorodność projektów tego typu wymagają one jednak każdorazowego dostosowania do Twoich potrzeb. O ostatecznym kształcie toku realizacji zlecenia decyduje przeznaczenie produktu czy aplikacji oraz klient. Co zatem stanowi podstawowy schemat działań?

1.Klient przekazuje Lingua Lab materiały źródłowe do tłumaczenia i lokalizacji a także instrukcje określające szczególne życzenia bądź uwagi. Inżynier lokalizacji przeprowadza dokładną analizę przesłanych plików a kierownik projektu uzgadnia z klientem szczegóły realizacji zlecenia. W razie potrzeby, dla zachowania wysokich standardów jakości, klient proszony jest o dodatkowe dokumenty pomocnicze.

2.Kierownik projektu ustala harmonogram prac oraz skład zespołu roboczego – inżynierów lokalizacji, tłumaczy, korektorów, redaktorów, testerów oraz odpowiednie narzędzia lokalizacyjne i wspomagające tłumaczenie (CAT).

3.Inżynierowie lokalizacji wyodrębniają z oprogramowania tekst do tłumaczenia a następnie konwertują go do formatu przyjaznego dla narzędzi CAT. Pozostałe ciągi znaków zostają zabezpieczone przed jakąkolwiek ingerencją.

4.Lingwiści dobierani są zgodnie z tematyką i kombinacją językową tekstu. Przygotowane pliki przekazywane są tłumaczowi (lub zespołowi tłumaczy) wraz z uwagami klienta oraz materiałami referencyjnymi. Jeśli klient zamówił pełny proces tłumaczeniowy, tłumaczenie kierowane jest do korektora, który sprawdza je pod kątem merytorycznym oraz redaktora, który koncentruje się na poprawności językowej. Prace na poszczególnych etapach mogą się zazębiać. Gotowe tłumaczenie odsyłane do kierownika projektu.

5.Inżynierowie lokalizacji pracują nad adaptacją interfejsu użytkownika i poprawnością działania aplikacji a następnie wykonywana jest ponowna kompilacja zlokalizowanych plików.

6.Kierownik projektu przekazuje tłumaczenie do testowania pod względem poprawności językowej docelowego odbiorcy. Równocześnie kieruje aplikację do testowania technicznego. Na tym etapie wszelkie wątpliwości konsultowane są z lingwistami lub inżynierami.

7.Projekt językowy wraca do kierownika projektu. Sprawdza on jeszcze raz czy wszystkie życzenia klienta zostały spełnione i czy wymagany format plików jest zachowany. Następnie tłumaczenie przekazywane jest klientowi we wcześniej uzgodniony sposób – przesyłane pocztą elektroniczną, umieszczane na ftp lub inną drogą np. poprzez aplikacje klienta działające online.

8. Klient potwierdza otrzymanie prawidłowo zlokalizowanej nowej wersji produktu czy aplikacji. W terminie około 7 dni wystawiana jest faktura.

Zarządzanie projektami lokalizacyjnymi jest trudne. Przekaż je tylko firmie, która jasno mówi o swoich procedurach i potrafi je dostosować do Twoich potrzeb. W Lingua Lab służymy Ci pomocą. Prześlij nam swoje zapytanie. Odpowiemy natychmiast!

Bezpłatna wycena

Jeśli nie lubisz wypełniać formularzy, wyślij wiadomość na info@lingualab.pl lub zadzwoń – Warszawa: (+48) 22 379 79 41 lub Kraków: (+48) 12 350 59 20.
Twój czas jest dla nas cenny! Odpowiadamy błyskawicznie.

Dane osobowe
Usługa:
–––