Lingua Lab > Polityka ochrony danych osobowych
Polityka ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska w Krakowie przy ul. Piastowska 8a lok. 33, 30-211 Kraków w celu weryfikacji i zaksięgowania dokonanej płatności.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Lab s.c. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb kontaktowych w celu weryfikacji i zaksięgowania dokonanej płatności na naszym koncie bankowym.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zaksięgowania dokonanej transakcji na naszym koncie bankowym, tj. przez okres 2 miesięcy.
4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@lingualab.pl
7) podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.